Danh mục
Website's Partners
Items 1 to 12 of 133 total

Cần thợ nails in Billings, MT 59102 INCOME CAO TÍP HẬU

*Yêu cầu: -Kỹ năng: Biết làm bột. Hoặc everything càng tốt. -Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (theo thang điểm từ 1 đến 10, bạn được mấy điểm?): 7 điểm -Kỹ năng xây dựng ...
$8,000.00
01/06/2023

Cần thợ nails in Boynton Beach, FL 33426 INCOME CAO, TIP HẬU

*Yêu cầu: -Kỹ năng: Biết làm Bột, Chân tay nước, hay everything càng tốt. -Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (theo thang điểm từ 1 đến 10, bạn được mấy điểm?): 5 điểm -Kỹ ...
$6,000.00
23/05/2023

Cần thợ nails in Denton, TX 76205 INCOME CAO TIP HAU

*Yêu cầu: -Kỹ năng: Biết làm bột, dip, chân tay nước. Everything càng tốt. -Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (theo thang điểm từ 1 đến 10, bạn được mấy điểm?): 5 điểm -Kỹ...
$7,000.00
16/05/2023

Cần thợ nails in Milledgeville, GA 31061 INCOME CAO TIP HẬU

*Yêu cầu: -Kỹ năng: Biết làm chân tay nước, bột hay đủ thứ càng tốt. -Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (theo thang điểm từ 1 đến 10, bạn được mấy điểm?): 6 điểm -Kỹ năng ...
$7,000.00
16/05/2023

Cần thợ nails nữ In Oklahoma City, OK 73118 INCOME CAO, TIP HẬU

*Yêu cầu: -Kỹ năng: Biết làm chân tay nước và Dip. Hay đủ thứ càng tốt. -Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (theo thang điểm từ 1 đến 10, bạn được mấy điểm?): 6 điểm -...
$6,000.00
16/05/2023

Cần thợ nails INCOME CAO in Sulphur Springs, TX 75482

*Yêu cầu: -Kỹ năng: Biết làm DIP và CHÂN TAY NƯỚC -Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (theo thang điểm từ 1 đến 10, bạn được mấy điểm?): 6 điểm -Kỹ năng xây dựng mối quan h...
$8,000.00
08/05/2023

Cần thợ nails ở Temple, TX 76502

*Yêu cầu: -Kinh nghiệm (tháng, năm)?: Không quan trong miễn biết làm là được. -Kỹ năng: Làm bột, chân tay nước. Hay đủ thứ càng tốt. -Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (th...
$6,000.00
05/05/2023

Cần thợ nails ở Kaufman, TX 75142

*Yêu cầu: -Kinh nghiệm (tháng, năm)?: Không quan trọng miễn sao biết làm là được. -Kỹ năng: Chân tay nước và sơn Gel hay đủ thứ càng tốt. -Kỹ năng giao tiếp tiếng An...
$5,000.00
12/04/2023
Items 1 to 12 of 133 total
Website's Partners
mua ban bitcoin || hot coin market || day lam banh au || day lam banh au || hoc tieng anh || hoc tieng anh qua bai hat || hoc tieng anh bang tho || sàn giao dịch bitcoin || huong dan dao bitcoin || cau hinh may dao bitcoin || bitcoin la gi || ethereum la gi || huong dan dao eth || zcash la gi || huong dan dao xmr || huong dan bittrex moi nhat || huong dan trade coin co ban || huong dan trade tai san livecoin || huong dan trade tai san poloniex