Acacen

***NEW APP*** Sử Dụng iPad để Quản Lý Nail Salon

Acacen Salon
iPad: Nhấn vào biểu tượng "App Store"
Tìm kiếm "Acacen Salon"

...Free trial: 3 weeks. After: 1 USD /day - Cancel Anytime.

...Lịch hẹn: đặt khách hẹn và tự động xác nhận các cuộc hẹn qua email, thực hiện Check-In, Thanh Toán và gửi biên nhận đến email của khách ngay trong lịch.

...Point-Of-Sale (POS).

...Hệ thống thẻ quà tặng.

...Báo cáo tài chính: Doanh Thu, Thu nhập phân chia giữa chủ và nhân viên.

...Dữ liệu khách để đặt hẹn và lập lại ngày hẹn một cách nhanh chóng.

...Nhân viên đăng nhập vào / ra.

...Tự động chia phiên: Hiển thị nhân viên kế tiếp để phục vụ khách (không đặt hẹn) ngay trên lịch hẹn.

...Theo dõi thời lượng dịch vụ.

...Các tính năng mới Và phiên bản tiếng Việt sẽ có.

Banner Advertising

Products From This Seller

Acacen

***NEW APP*** Sử Dụng iPad để Quản Lý Nail Salon Acacen SaloniPad: ...
$0.00
19/12/2020
mua ban bitcoin || hot coin market || day lam banh au || day lam banh au || hoc tieng anh || hoc tieng anh qua bai hat || hoc tieng anh bang tho || sàn giao dịch bitcoin || huong dan dao bitcoin || cau hinh may dao bitcoin || bitcoin la gi || ethereum la gi || huong dan dao eth || zcash la gi || huong dan dao xmr || huong dan bittrex moi nhat || huong dan trade coin co ban || huong dan trade tai san livecoin || huong dan trade tai san poloniex